Om IBP Farming

Stifteren af IBP Farming er Ib Borup Pedersen. Ib er uddannet landmand og Soil Food Web konsulent.

Firmaets målsætning er at få Soil Food Web-løsninger bragt ud til landmænd og avlere på en praktisk og omkostningseffektiv måde.

IBP Farming afholder kurser, der danner grundlaget for opstart af biologisk dyrkning.

Firmaet rådgiver om aerob kompostering, som producerer de organismer, vi mangler i landbrugsjorden.

Der ydes rådgivning i udbringningsmetoder af kompostprodukter som kompost, kompostekstrakt og kompostte, alt sammen efter hvilke afgrøder, der dyrkes, deres behov, og udfordringerne, der måtte være på markarealet.

IBP Farming tilbyder rådgivning ved konsulent besøg, på telefon og over Skype. Vi tilbyder også mikroskopi analyser af jord og kompost.