Om Biologisk Dyrkning

Dette biologiske dyrkningssystem er i voldsom fremgang på verdensplan. Forskellen fra det eksisterende system, hvor landmandens opgave er at ”føde” jorden med gødning for at få et udbytte, er i Soil Food Web systemet ændret til, at landmanden sørger for at mikroorganismerne – jordens minearbejdere er til stede og har gode forhold. Så tager planterne over og fodrer mikrolivet i jorden med exudater, så organismerne er i stand til at tilvejebringe alle mineraler i rigelig mængde til planternes vækst. Organismerne trækker mineralerne ud af jordens organiske pulje, sand, silt og lerpartikler. Det er naturens måde at føde planterne på, kilden er uudtømmelig.

En utilsigtet konsekvens af jordbearbejdning og hele den grønne revolution, som startende for 70 år siden, er at vores jorde har mistet hele grupper af organismer. Vores landbrugsjord i dag har et dysfunktionelt mikroliv, som ikke kan fodre planterne. Derfor er det nødvendigt med massiv gødningsindsats.

SFW-systemet kan tilføre de manglende ”arbejdere” ved hjælp af bio komplet kompost – som indeholder hele sættet af mikroorganismer. Planterne sørger så for selv at vokse de organismer, der på sigt kan føde planten. Et fint system, der er styret af planterne, biologien vokser eksplosivt, biologien kan nå at blive etableret, og give mange af fordelene som et komplet mikroliv bringer, på en dyrkningssæson.

En veletableret biologi i jorden kan massivt nedsætte jordens behov for gødningstildeling, så biologien er et oplagt værktøj at tage i brug, i forbindelse med udfasning af konventionel gylle. Hvis man formår at få mikrolivet etableret i jorden og holder det i live, har man et højere udbytte i sigte, det gælder både for økologer og konventionelle, tilmed med mindre gødningsbehov.

Systemet er bygget på solide universitetsstudier med mange erfaringer fra udlandet, og indtil nu 3 år med markforsøg udført af Soil Food Web schools Danske studenter, som i en del forsøg har opnået 10-20% højere udbyttet ved at ændre biologien med tilsætning af biokomplet kompost ekstrakt. Få kg korrekt tildelt biokomplet kompost er nok til at ændre mikrolivet i en Ha landbrugsjord på en vækstsæson.

Videoer og links

Kan ses en video på den følgende link:

https://drive.google.com/file/d/12k2ys6jYS5jXrQBAyYSu52DvQSlM2phF/view?usp=share_link

Andre landmænds erfaringer:

Fordelene ved dette biologiske dyrkningssystem:

 

      At dyrke jorden i samarbejde med biologien, kaster mange fordele af sig:

 • Højere udbytter. Biologisk dyrkning har et meget højere loft.
 • Mindre / ingen behov for gødning
 • Mindre ukrudtstryk
 • Større dybde i roning – mindre behov for vand
 • Større kulstoflagring
 • Mere næringstætte afgrøder / sundere afgrøder med bedre smag.
 • Større biodiversitet
 • Mindre emission af kvælstof og kulstof
 • Mindre udvaskning af Nitrat og næringsstoffer
 • Hurtigere vandindtrængning – mindre overfladeafstrømning – mindre erosion
 • Større biodiversitet under og over jorden
 • Højere dækningsbidrag
 

Udfordringer

Det er vigtigt at kunderne gør sig klart at det biologiske system hele tiden er i bevægelse, og kan påvirkes ved ydre pres, om det kommer fra kompaktion, tørke regn, frost eller andet. Alt har en indflydelse på udviklingen af biologien, og dermed udbytterne. Vi hjælper med at rådgive, så vi i fællesskab kan luge nogle af udfordringerne væk.

Det giver god mening at dyrke med naturen, udbytte potentialet er langt højere i et system, hvor man arbejder med naturen, end det eksisterende hvor man styrer ved at bekæmpe naturen.