Om IB

Jeg er uddannet landmand og Soil Food Web konsulent. Jeg har arbejdet i landbruget hele mit liv. Jeg har i 20 år været selvstændig landmand. Gården havde 110 ha konventionelt drevet mark og 500 søer med smågrise. Min rejse væk fra konventionelt landbrug, startede tilbage i 2010, hvor jeg startede ”sprøjtefri” jordbærproduktion, det blev hurtigt opskaleret og 20 ha blev omlagt til økologi. Vi toppede med 9 ha øko-jordbær.

Fra 2011 startede jeg et studie i soholdet, hvor jeg testede for restkoncentrationer af glyphosat i foderet i forskellige mængder over en toårig periode. Jeg var i stand til at dokumentere, at glyphosatrester og GMO-soja havde en negativ indflydelse på grisenes produktion. Den forskning jeg lavede i stalden, gav mig en masse kontakter til forskere, forbrugere og landmænd fra hele verden. Der er en rød tråd, der binder os alle sammen, vi vil ud af GMO og kemiræset. Vi vil dyrke sundere fødevarer og efterlade en bedre landbrugsjord til næste generation. Mange af disse nye venner bruger samme teknikker. som Elaine Ingham underviser om i Soil Food Web school. Så det var klart, at det var vejen, jeg skulle følge.

Siden 2017 har jeg været landmand/lærer på Bråskovgård efterskole. Her driver jeg, som landmanden, skolens 46 ha økologiske landbrug, og underviser elever i landbrug, både praksis og teori. Jeg underviser også i Soil Food Web (SFW) valgfag. Jeg har startet SFW schools uddannelse og fuldført den efter 3 år. I den periode har jeg udført omfattende arbejde med SFW-markforsøg, både på skolen, hvor noget af arbejdet er blevet udført af eleverne, og på gårde i nærheden i de sidste tre år. I løbet af denne tid har jeg fået en masse erfaring med at bruge SFW-systemet, gennem studier i de mange forskellige afgrøder, vi dyrker, samt jordbær, frugtplantager og drivhuse.

Jeg har en god teknisk baggrund og arbejder på at få systemer op at køre, der nemt kan implementeres af økologiske såvel som konventionelle landbrug/ gartnerier.

Nu efter jeg er gradueret som SFW-konsulent, starter jeg med at rådgive i SFW systemet, sideløbende med jobbet på efterskolen.